در پایان کسی که دانش شطرنجی بیشتری داشته با خوشحالی از سالن مسابقه خارج می شود.

کمک می کنم دانش شطرنجی ات در کوتاه ترین زمان به میزان ایده آل برسد. تا از یک بازیکن معمولی تبدیل به یک قهرمان پرافتخار شوی. قدم اول این است که آموزش های رایگان را به خوبی دنبال کنی.

امیرمحمد رحیمی

AmirMohammad Rahimi

پیج اینستاگرام را دنبال کن تا جدیدترین ویدیو های آموزشی را از دست ندهی.

پیج اینستاگرام